Over het project

Hoe kunnen we via publieke ruimte ontmoeting stimuleren tussen verschillende doelgroepen en generaties? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich er welkom en veilig voelt? Deze vragen staan centraal bij de ontwikkeling van het beleidsplan publieke ruimte voor Dilbeek.

Tijdens de eerste werksessie op het participatieforum vrijetijdsbeleid in januari brachten we het Dilbeekse belevings- en ontmoetingsweefsel in kaart. In een tweede sessie begin maart gingen we op zoek naar de ideale publieke ruimte van de toekomst: welke impact hebben specifieke ingrepen op ruimtebeleving? Welke acties of projecten zijn prioritair, of plannen we beter op (middel)lange termijn in?

Sinds april is het beleidskader voor belevings- en ontmoetingsweefsel in Dilbeek volledig gefinaliseerd. Na de validatie op de gemeenteraad van juni zal het beleidsplan hier ook raadpleegbaar zijn.

Vragen over dit project? Mail naar kennis@dilbeek.be .