home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Waarom?

Laadpunten

Om de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen, moet er efficiënter en duurzamer met energie worden omgegaan. Elektrisch rijden past in dat verhaal, want daarmee kan de CO2-uitstoot gevoelig beperkt worden. Om elektrisch rijden aan te moedigen, zijn er voldoende laadpunten nodig.

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein zal de komende jaren door de Vlaamse overheid georganiseerd worden door middel van een concessie-opdracht. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die de komende twee jaar deze uitrol zullen verzorgen in de deelnemende Vlaamse steden en gemeenten. De uitrol zal voornamelijk vraag- en datagestuurd verlopen.

De keuze voor locaties voor publieke laadpalen gebeurt op drie manieren:

    1. Aanvraag door burgers – Paal volgt Wagen 

Iedereen met een volledig elektrische auto kan een publieke laadpaal aanvragen op maximum 250 meter van de woning. Dit kan alleen wanneer je thuis geen garage of oprit hebt en wanneer er geen publieke laadpunten in de buurt zijn. Dit kan de burger zelf aanvragen, meer info vind je via deze link

     2. Uitbreiding bestaande laadpunten – Paal volgt Paal 

De exploitanten volgen het gebruik van elke laadpaal op. Wordt een paal druk gebruikt? Dan komt er automatisch een nieuwe paal bij op die locatie. 

     3. Aanvraag door lokale besturen – Strategische plaatsing 

Aanvullend op het principe van Paal volgt Wagen en Paal volgt Paal kunnen steden en gemeenten suggesties doen voor nieuwe laadpalen op hun grondgebied. Het is voor deze stap dat de gemeente graag ideeën vraagt aan burgers.

 

Deelauto's

Autodelen heeft een positieve impact op heel wat factoren, waaronder de leefbaarheid en het milieu.

Ten eerste zal de integratie van deelauto's de parkeerdruk verminderen. Afhankelijk van de situatie kan een deelauto 3 tot wel 15 auto’s vervangen. Ten tweede zorgt het ook voor minder files en CO2-uitstoot. Omdat een autodeler veelal geen auto voor de deur staan heeft, zal die ook minder de auto gebruiken. Voor elke verplaatsing wordt het beste vervoersmiddel gekozen, en dat is vaak niet de auto (zeker wat korte afstanden betreft). De deelwagens op Dilbeeks grondgebied zijn steeds elektrisch en daarmee wordt elektrisch rijden toegankelijker voor iedereen.

Minder auto’s, minder autokilometers en meer fietsers resulteert in een openbare invulling die minder de auto centraal stelt. Straten vol met stilstaande en rijdende auto’s kunnen worden herbekeken en meer plaats maken voor veilig fietsverkeer, bomen, ontmoeting en spel. Hierdoor ontstaat meer leefbaarheid en verbondenheid in de buurt.

Meer informatie kan je vinden via autodelen.net.

 

Deel op facebook
Deel op twitter