home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

herfstupdate Leefbuurt Paloke 🍂

✔️ Het project Telraam 🚗🚴🏽🚶is ondertussen op snelheid gekomen: sinds juli werden 🔟 telramen geïnstalleerd in de wijk. De data die we hieruit kunnen verzamelen is van onschatbare waarde voor de toekomst van de wijk. Om tot een gedetailleerd totaalbeeld te komen ontbreken we nog kandidaten waar we een telraam kunnen hangen in de Sleutelplasstraat en in de Winkelveldstraat. Ben jij of ken jij iemand in deze straten die jou en je buren kan helpen om een beter zicht te krijgen op de verplaatsingen in je wijk? Stel je dan nu kandidaat! 🙋

✔️ Het ontwerp- en adviesbureau Vectris uit Leuven werd aangesteld om de planning, het ontwerp 🗺️, het management en de communicatie rond het project 'Leefbuurt Palokewijk' op zich te nemen. Het studiebureau is thuis in alle aspecten van mobiliteit en ruimte, daar waar ruimte in beweging is. Momenteel zijn ze bezig met het opstellen van de ontwerpprincipes, waar we ons willen aanhouden bij het herinrichten van de straten in de wijk. Bijvoorbeeld: waar kunnen voetpaden en fietspaden ruimte krijgen? Wat met de wateroverlast in de wijk? Enzovoort. Ze werken ook mogelijke toekomstige scenario's uit aan de hand van plannen en beelden, die jullie als bewoners kunnen bekijkenop de workshops van de burgerpanels

✔️ Op donderdag 24 november en op donderdag 26 januari 📅 worden alle bewoners van de Palokewijk en alle geïnteresseerde burgers uitgenodigd voor een informatieve toelichting van het proces én aansluitend een workshop om samen na te denken over de toekomst van de Palokewijk. Inschrijven voor het burgerpanel doe je hier 

✔️ Omdat de Palokewijk zich bevindt op de grens tussen Dilbeek en Molenbeek is overleg tussen beide gemeentes belangrijk. Er werd dan ook overlegd met de schepen van openbare werken van Molenbeek, Jef van Damme, over een samenwerkingsovereenkomst voor de grensstraten. Ook het parkeerbeleid werd besproken met de Molenbeekse schepen van mobiliteit , Abdellah Achaoui. Er werd gekeken hoe de parkeerdruk zou kunnen afnemen 🅿️. In de Palokewijk werden reeds testmaatregelen genomen om de langparkeerders weg te houden. Eén van deze maatregelen is het intekenen van parkeerstroken. Bovendien werd er een parkeeronderzoek gedaan om na te gaan in welke straten er niet-bewoners komen parkeren en waar er invloed is van parkeerdruk op de piekuren.

 

Deel op facebook
Deel op twitter