home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Nieuws

26 feb

FASE 1: ONDERZOEK (februari – april ’24)

26-02-2024

We willen een helder zicht krijgen op de huidige en mogelijke situatie in Dilbeek. Dit doen we in de onderzoeksfase aan de hand van een literatuurstudie, twee workshops, een nodenonderzoek bij ‘niet-georganiseerde’ jeugd en een inspiratiebezoek.

 

Literatuurstudie (desk research)

We nemen er heel wat documentatie bij zoals het gemeentelijk meerjarenplan, de gemeentescan, reglementen, huidige visies en kaders, …

 

Doel: we brengen de huidige context in beeld en bekijken de situatie hoe die momenteel is.

 

Workshops

We organiseren 2 workshops:

·       Een interne workshop met gemeentelijke teams, partners en politieke afvaardiging uit het bestuur.

·       Een externe workshop met de besturen en leden van de 6 jeugdhuizen.

 

Doel: we brengen de verschillende visies, verwachtingen, dromen en ideeën rond open jeugdhuiswerk in kaart en benoemen eventuele linken met bestaande projecten en activiteiten.

 

Nodenonderzoek ‘niet-georganiseerde’ jeugd

Naast het verzamelen van verwachtingen, dromen en ideeën bij de 6 jeugdhuizen brengen we ook de noden in kaart van ‘niet-georganiseerde’* jongeren. Dit doen we aan de hand van bevragingen en het rapport dat de outreachend jongerenwerker van de gemeente Dilbeek afnam bij meer dan 200 jongeren in de publieke ruimte.

 

Doel: we verzamelen de noden en ideeën van niet-georganiseerde jongeren zodat we deze in de mate van het mogelijke een plaats kunnen geven in het vernieuwde jeugdhuiswerk.

 

*Met ‘niet-georganiseerde’ jeugd bedoelen we jongeren die geen lid zijn van een jeugdvereniging.