home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

FASE 2: RAPPORT – VISIE – ACTIEPLAN (mei – augustus ’24)

We stellen een syntheserapport op waarin we weergeven wat de bevindingen zijn van tijdens de onderzoeksfase (zie fase 1). We zien dit rapport als een gids in de verdere visie- en actievorming.

 

De informatie uit het rapport verwerken we tot een visie op open jeugdhuiswerk in de gemeente. Dat doen we samen met de betrokken partijen (jongeren, gemeentelijke teams, Formaat vzw, …).

 

Op basis van de gedeelde visie schrijven we een actieplan met duidelijke doelen en de te nemen acties. Daarin wordt duidelijk welke acties in de toekomst kunnen worden ondernomen om de gedeelde visie op open jeugdhuiswerk waar te maken.

Deel op facebook
Deel op twitter