home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Een update van het uitleenaanbod

Als eerste stap in het verfijnen van ons evenementenbeleid focussen we op het uitleenaanbod, en daarbij horende logistieke ondersteuning. 

 

Stappen in deze  fase:

 

 • Noden van organisatoren op vlak van het gemeentelijke uitleenaanbod en logistieke ondersteuning.
  We willen zicht krijgen op de materiële en logistieke noden bij het organiseren van evenementen, en of het aanbod van de gemeente daaraan voldoende tegemoet komt. Ontbreekt er iets in het aanbod? Worden er problemen ervaren bij het uitlenen? Moeten organisaties elders aankloppen om aan hun noden te voldoen? En hoe kunnen we beter ondersteunen op vlak van logistiek (bv. transport, opzetten materiaal ...)? Deze vragen stellen we via een bevraging aan verenigingen en burgers die evenementen organiseren in onze gemeente. 

 

 • Mogelijkheden voor aanpassingen aan het aanbod evalueren.
  We bekijken de noden van organisatoren samen met de verschillende teams in de administratie en met externe partners, om te kijken waar het nodig en mogelijk is om ons aanbod aan te passen. Rekening houdende met de noden van organisatoren, de capaciteiten binnen de gemeente en het aanbod van externe partners kijken we ook hoe materiaal het best aangeboden wordt (bv. door de gemeente zelf of in samenwerking met andere organisaties). 

 

 • Herwerking van het uitleenreglement.
  We ambiëren een uniform uitleenreglement dat toelaat om in de toekomst makkelijk nieuw materiaal en logistieke ondersteuningsvormen toe te voegen, zonder dat een formele herziening van het reglement nodig is. 
  We brengen ook de categorisatie van evenementen zoveel mogelijk in overeenstemming met die van andere reglementen (bv. zaalhuur), om inconsistenties in regels en prijzen zoveel mogelijk weg te werken.

 

Hoe betrekken we burgers en organisaties?

In de eerste stap van deze fase organiseren we een online bevraging onder verenigingen en organisaties die het afgelopen jaar een of meerdere evenementen hebben georganiseerd in Dilbeek. De bevraging kan ingevuld worden via de volgende link: https://forms.office.com/e/xDySZZmCsT . Met die input gaan we aan de slag om te kijken waar het nodig en mogelijk is om ons aanbod aan te passen zodat het beter op maat van organisatoren is. 

 

 

 

 

Deel op facebook
Deel op twitter