home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Over het project

Begin 2022 startte het inrichtingsproject Bosstraat. Als centraal gelegen, groene plek in Groot-Bijgaarden heeft het een brede aantrek: de welzijnscampus, bibfiliaal, lagere en middelbare scholen, sportinfrastructuur en jeugdwerk liggen letterlijk om de hoek. Het veld wordt ingericht naar de noden en behoeften van de buurt en gebruikers, zodat dit een speel- en ontmoetingsplek bij uitstek wordt voor jong en oud.

In voorjaar 2022 werd tijdens verschillende participatiemomenten geluisterd naar de noden en wensen van buurtbewoners, scholieren en lokale jongeren. Deze input dient als uitgangspunt voor een concreet inrichtingsontwerp.

Sinds najaar 2022 startte het landschapsbureau OTIUM met het opmeten van het terrein, opmaak van een waterbeheersingsplan en eerste ontwerpschetsen. Hieruit vloeit later in voorjaar 2023 een finaal ontwerp uit verder, zodat er later dat jaar kan gestart worden met de grondwerken, inrichtingswerken, groenaanplant, etc.

Wil je graag meer weten over dit project? stuur je vragen door naar kind@dilbeek.be.

 

Deel op facebook
Deel op twitter