home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Inspraaksessies

Er vonden 3 inspraaksessies plaats in het voorjaar van 2022. De inspraaksessies werden georganiseerd met drie verschillende doelgroepen:

 • Buurtbewoners: 28 april in de Welzijnscampus Groot-Bijgaarden.
 • Jongeren: 29 april op het grasplein van de Bosstraat.
 • Leerlingen Don Bosco: 16 mei op het grasplein aan de Bosstraat.

Vanuit deze inspraaksessies kwamen een aantal algemene standpunten:

 1. Het terrein moet toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor alle generaties.
 2. Er moeten speel-, sport- en ontmoetingsprikkels voor iedereen (kinderen, jonge gezinnen, tieners, sports en senioren)
 3. Er moeten zitbanken aanwezig zijn die verspreid staan ober het terrein. Ook schaduwzones voorzien.
 4. Een natuurlijke buffer voorzien langs de zijde van het flatgebouw.
 5. Belang van onderhoud (groenonderhoud, zwerfvuil; vuilnisbakken).

Ook werden er een aantal bezorgdheden benoemd:

 1. Extra overlast (van jongeren) door de inrichting van dit terrein
 2. Hoe wordt het onderhoud aangepakt?
 3. Houdt men voldoende rekening met de veiligheid bij de inrichting van het terrein (bv: verkeersveiligheid)?
Deel op facebook
Deel op twitter