home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Over Begijnenborre 2.0

Op speelplein Dilbeek willen we een zo breed mogelijk aanbod creëren met het oog op talentontwikkeling en zelfontplooiing bij kinderen en jongeren. Dit willen we bekomen door in te zetten op 5 accenten:

  1. Spelen en spelplezier staan centraal

  2. Een evenwaardige integratie van vrij spel, taalstimulering, beweging en cultuur

  3. Animatoren inzetten op eigen talenten en interesses

  4. Een participatief platform met verschillende Teams, jongeren, kinderen en ouders

  5. Drempels wegwerken en het verhogen van de toegankelijkheid

Deze visietekst is geen letterlijk antwoord, maar een handvat om een zo breed mogelijk aanbod te creëren waarbij, naast spelplezier, zelfontplooiing en talenten centraal staan.

Kortom, we willen meer zijn dan een gewone opvang. We willen een leuke en prikkelende vakantiewerking zijn waar ieder kind een plaats krijgt. Een omgeving creëren waar animatoren experts zijn in het spelen en waar ze ruimte krijgen om zichzelf te ontplooien. Maar, bovenal een plaats waar het beste nog niet genoeg is en waar we steeds blijven nadenken over onze werking, onze kinderen en onze animatoren om steeds meer en betere speelkansen te ontwikkelen.

Lees hier de volledige visietekst

Deel op facebook
Deel op twitter