Toelichting aan adviesraden en stakeholders

Volgend model werd voorgesteld aan de adviesraden en stakeholders:

Participatiemodel visueel voorgesteld