Bestaande initiatieven

Fietsacties Schepdaal

Beschrijf jouw initiatief

- Fietsapplaus actie (1x per jaar) aan de schoolpoorten. https://www.fietsersbond.be/applausdag2021 - 3 begeleide (met ouders en vrijwilligers) fietstochten per jaar met 4-5-6e leerjaar om zo de fietsvaardigheden van de leerlingen aan te scherpen. - Inzameling en herstelling fietsen voor gebruik op school en tijdens de bovenstaande fietstochten. - De meeste acties vinden plaats tijdens de week van de mobiliteit (16-22 september)

Hoe helpt jouw initiatief mee aan de klimaat-doelstellingen?

Leerlingen, ouders en leerkrachten met positieve initiatieven stimuleren om op een meer duurzame manier naar school te komen.

Dit initiatief draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Ken je buren, Milieu/natuur, Ruimte voor iedereen, Geldbesparing, Veiligheid

Welke rol spelen burgers en organisaties bij de uitvoering van dit initiatief?

Het organiseren van deze acties, algemeen sensibiliseren van leerlingen, ouders, leerkrachten...

Kan je dit initiatief nog opschalen of breder uitrollen?

Ja

Als het initiatief kan groeien, welke ondersteuning is er dan nodig van de gemeente of andere actoren?

De krachten bundelen met andere scholen die ook dergelijke initiatieven (willen) doen. De gemeente kan hierbij een coördinerende rol opnemen: de politie erbij betrekken, uitwisseling over fietsacties tussen scholen, zichtbaarheid alle fietsacties tijdens week mobiliteit.... .

Tot welk thema behoort het initiatief?

Slim op weg - te voet en met de fiets