Bestaande initiatieven

Doortrapte ambtenaren

Beschrijf jouw initiatief

Vanaf 2015 werd er door de gemeente geïnvesteerd in dienstfietsen. Er werd gestart met een bescheiden aantal: drie fietsen werden ter beschikking gesteld voor dienstverplaatsingen van personeel in de Kasteelhoeve. Nu, in 2021 staat de teller op 13 fietsen, verspreid over 6 locaties. Voor korte verplaatsingen blijkt de fiets nog altijd het snelst en het efficiëntst te zijn. En handig! Want parkeren doe je vlak voor de deur.

Hoe helpt jouw initiatief mee aan de klimaat-doelstellingen?

Fietskilometers vervingen autokilometers. Minder uitstoot is het resultaat.

Dit initiatief draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Milieu/natuur, Ruimte voor iedereen, Geldbesparing

Kan je dit initiatief nog opschalen of breder uitrollen?

Ja

Tot welk thema behoort het initiatief?

Slim op weg - deelmobiliteit