Bestaande initiatieven

Minder is meer!

Beschrijf jouw initiatief

Sinds 2014 heeft de gemeente geen dienstvoertuigen meer voor elke administratieve dienst apart. De voertuigen werden gegroepeerd en via een eenvoudig intern boekingssysteem beschikbaar gesteld. Zo konden we het al onmiddellijk met 3 voertuigen minder doen. De overblijvende voertuigen worden stelselmatig vervangen door milieuvriendelijkere exemplaren op CNG en elektriciteit.

Dit initiatief draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Milieu/natuur, Ruimte voor iedereen, Geldbesparing

Kan je dit initiatief nog opschalen of breder uitrollen?

Ja

Tot welk thema behoort het initiatief?

Slim op weg - deelmobiliteit