Bestaande initiatieven

Dankzij de fietskoerier info aan huis!

Beschrijf jouw initiatief

Sinds 2011 wordt het gemeentelijk infoblad met de fiets bedeeld. Per bedeling wordt 350 kilometer Dilbeeks wegennet befietst... GroepIntro levert dit betere benenwerk ongemotoriseerd. Old school. Puur natuur. En af en toe wordt er wat gevloekt op de Dilbeekse hellingen. Dat doet deugd.

Hoe helpt jouw initiatief mee aan de klimaat-doelstellingen?

Minder autokilometers = minder uitstoot!

Dit initiatief draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Milieu/natuur

Kan je dit initiatief nog opschalen of breder uitrollen?

Ja

Tot welk thema behoort het initiatief?

Slim op weg - te voet en met de fiets