Het traject

Hoe willen we de Palokewijk omvormen tot een Leefbuurt op maat van iedereen – jong en oud, én wie er woont en werkt? Uiteraard samen met jullie! Een overzicht:


Testfase STOP-principe

Een Leefbuurt vraagt om veilige en rustige straten. Daarom gaan we vanaf mei de wijk - bij wijze van test - volgens het STOP-principe herinrichten. STOP staat voor Stappers - Trappers - Openbaar vervoer en deelmobiliteit - Privé gemotoriseerd vervoer. Met andere woorden, de wijk wordt aangenamer voor voetgangers en fietsers. Vanuit de wijk kwamen er immers al langer vragen naar meer veiligere voetpaden en comfortabelere rijwegen voor fietsers. 

Masterplan

Daarna zal een ontwerpteam van experten vanaf september een masterplan opstellen. Daarin stellen zij voor hoe de wijk en de vrijgekomen ruimte kan ingericht worden met het oog op een bruisender buurtleven. Denk maar aan meer plaats voor kinderen om buiten te spelen en ontmoetingsplekken voor buren. Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van waterdoorlatende ondergronden en meer groen. 

Dialoogmomenten met de wijk

Een goed plan kan alleen  maar hand in hand met de mensen die in de wijk leven en werken. Daarom plannen we op 12 mei en 1 juni alvast twee dialoogmomenten met de wijk. Tijdens deze momenten kunnen jullie je kijk geven over de testfase en over hoe jullie de Leefbuurt zien. Het is een moment om jullie noden te formuleren en aan te geven hoe jullie de ruimte, die in de wijk vrijkomt, wensen in te vullen en vorm te geven. In het najaar voorzien we hierop een vervolg.

WIl je erbij zijn? Schrijf je dan hier in.