Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Leefbuurt Palokewijk

Dilbeek wil van de Palokewijk een plek maken waar kinderen veilig kunnen buitenspelen, buren mekaar rustig kunnen ontmoeten en het fijn vertoeven is voor jong en oud. Wat daarvoor nodig is dat nemen we grondig onder de loep, samen met jullie buurtbewoners en met een gespecialiseerd team dat het uiteindelijke LEEFBUURTplan zal ontwerpen.

Buurtinitiatieven

1 juli - 31 augustus 2022

Opstart expert team

oktober 2022

Burgerpanel 1

24 november 2022

Burgerpanel 2

26 januari 2023

Infomoment in de wijk

29 april 2023

Afronding testfase circulatie

juli/augustus 2023

Zomerspeelplekken 2023

juli/augustus 2023

Ontdek de activiteiten in de wijk

Bekijk de kalender

Blijf op de hoogte van Palokewijk

Hou me op de hoogte

Telraam

Bekijk het verkeer in je straat

Definitieve opstelling “Eénrichtingsstraat” Gh. de Villierslaan

24-07-2023

Beste bewoner van de Palokewijk, In het kader van het project leefbuurt Palokewijk werden er, bij wijze van test, op 10 mei 2022 circulatiemaatregelen doorgevoerd. Het doel van deze maatregelen was ruimte geven aan voetgangers, fietsers en ontmoetingsplekken. Na een intensief en leerrijk participatietraject werd er een bevraging gedaan rond de éénrichtingsstraten online via doemee.dilbeek.be en via de verschillende whatsappgroepen van de wijk.   Welke wijzigingen worden concreet doorgevoerd vanaf 18 juli 2023? Definitieve opstelling “Eenrichtingsstraat” in volgende straat: Gh. De Villierslaan Er mag op straat geparkeerd worden volgens de wegcode mits er voldoende rekening gehouden wordt met het vrijwaren van de minimale doorgang voor hulpdiensten en afvalophalers.  

Meer nieuws & activiteiten