Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Vervolgtraject Slim met het Klimaat

Vorig jaar sprokkelden we al ideeën bij de burgers om het klimaatplan te versterken en ging een geëngageerde groep inwoners ermee aan de slag om de meest zinvolle acties te selecteren...
De roep om zelf in actie te kunnen schieten was groot. Door de opportuniteit van het extra budget van het Lokaal Energie- en Klimaatpact ontstond het idee om een deel te gebruiken om onze burgers te ondersteunen in hun klimaatambities.
De Gemeenteraad keurde het Burgerbudget unaniem goed. Met het burgerbudget kunnen de burgers nu zelf hun klimaatprojecten opzetten, financieel gesteund door de gemeente.

Deel op facebook
Deel op twitter