Gemeenteraad ondertekent het Lokaal Energie- en Klimaatpact

De gemeenteraad ondertekende het Lokaal Energie-en Klimaatpact. Hierdoor zal er extra budget komen om te werken rond de klimaatuitdagingen.