home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Hoe stelden we de burgerbevraging op?

Het verzamelen van input van burgers is een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen van het nieuwe meerjarenplan van de gemeente, voor de periode 2026-2031. 

Om te verzekeren dat de informatie die we via onze bevraging verzamelen onze teams helpt om de komende jaren beter te werken voor iedereen in onze gemeente, werd de vragenlijst opgesteld in nauwe samenwerking met medewerkers. In januari en februari 2024 konden alle teams input geven geven over wat zij belangrijk vonden om te bevragen, op basis van hun expertise en hun blik op de komende jaren. 

Bovendien gaven zij ook advies over hoe we alle Dilbekenaren zo goed mogelijk konden bereiken. We willen immers aan iedereen de kans geven om deel te nemen, maar daarvoor is soms aangepaste communicatie nodig. Ook de Spil werd hierover om advies gevraagd.

Zo zorgden we er samen voor dat de burgerbevraging een relevante en nuttige bijdrage levert waarmee we meningen over alle aspecten van het leven in onze gemeente kunnen verzamelen die ons houvast zullen bieden bij het uitwerken van plannen voor de komende jaren.

 

 

Deel op facebook
Deel op twitter